Trăng tháng 11 còn được gọi là Trăng Hải Ly hay Trăng Rét. Tên gọi Trăng Hải Ly hay Trăng Rét được người Mỹ bản địa đặt tên theo sự kiện thường xảy ra trong tháng. Tháng 11 là thời gian để đặt bẫy những con hải ly trước khi nước bắt đầu đóng băng toàn bộ. Cũng có một cách giải thích khác về tên gọi này, đó là lúc này, loài hải ly hoạt động rất tích cực để chuẩn bị cho mùa đông đang đến.
NASA cho biết “siêu trăng ngày 14/11 không chỉ là khi mặt trăng ở vị trí gần trái đất nhất trong năm 2016, mà còn là trong thế kỷ 21. Cho tới 25/11/2034, mặt trăng mới lại tiến tới tới khoảng cách gần Trái đất như vậy”