In ✦ trong ❧ Excel ✥ 5 ✚ bước ✿ cực kì ~.~ dễ ~.~ tốt ✦ nhiều ❣ bản ✤ in ❧ xinh xắn ✤ hoàn trả ✦ hảo ✦ tính nết them: sửa máy tính tại nhà quận 10 Chuyên Nghiệp
Bạn cảm chộ “mệt mỏi” mỗi hồi hương nếu như in tài giờ hồn từ bỏ file excel❣ một cái bảng nho nhỏ thôi mà lại không hiểu sao in ra lại mất 5 tờ giấy❈ phanh chấm dứt tình ái trạng tắt nghỉ thời phòng➹ qua đời giấy۩ tốn tiến đánh sức như thế❈ hử đả theo 5 bước dưới đây giả dụ bạn muốn giàu một bản in hoàn hảo۞
hình chính In trong Excel
vui mừng nét sẽ dùng file excel lầm xộn✿ “lung rã beng” nè tốt minh họa biếu cạc bạn➹ Nhiệm mùa hạng chúng mỗ là in y vào một cách gọn ghẽ gẽ۩ ráo xinh❣ chỉn chu trong một trang giấy๑ nép đầu nhé✲
Ví dụ In trong suốt Excel
Bước 1✤ dời phần biểu hiện vách thể bảng (hay đương đòi là bước làm xinh)
Dù giàu là cao thủ excel thời cũng sẽ khoanh tay phải muốn in xinh xẻo nổi một file “bùi nhùi” có chửa trải qua chỉnh sửa~.~ Trước tiên chúng mỗ hãy”make-up” cho nghỉ thoả✲ nhiều một mưu nhỏ trong suốt excel xuể người dùng dễ dàng xem và rà soát nội dung❈ đấy là Chuyển nội dung sang trọng thể bảng๑ Bạn chỉ cần lựa (bôi đen) phần nội dung tui muốn và chèn băng nhóm hiệp phím Ctrl + L✲
Create Table In trong Excel
Sau đó tống OK➹ ráng là một bảng biểu gọn gẽ vẫn bây chừ ra
tỉ dụ In trong suốt Excel
Bước 2❧ lựa xứ muốn in
chọn miền in (bôi rủi)✥ sau đấy tới tab “Page Layout” trên thanh dụng cụ và chọn “Print Area” > “Set Print Area”۞
Set Print Area In trong Excel
Bước 3~.~ lựa “Wrap Text” được chữ trong suốt mỗi dù hiện thời ra hết
Bình thường chữ trong danh thiếp dù sẽ chỉ giải dây bướng và chả ngóng thấy để cả❥ bạn vẫn lựa ”Wrap Text” thắng những dòng chữ tự cồn dồn xuống dây nhé๑
Wrap Text In trong suốt Excel
Bước 4➹ Căn chỉnh trang in theo kích thước và căn số trang bạn muốn
Đây là phần quan trọng nhất nổi căn chỉnh nổi bản in đẹp và lỡ trang giấy❣ Bạn vẫn xem tập tin tưởng.# thứ tớ trong suốt chế tìm “Print preview mode” bằng cách đẩn tổ hiệp phím Ctrl + F2~.~
trong “Preview Group” hử ấn lựa ra ô dù “Show Margins”๑ những que canh ria sẽ xuất bây chừ➹ Bạn chỉ cần kéo❥ thả đặt sắp đặt bởi vì trí nội dung trên trang giấy như nhìn muốn❧
Margins In trong suốt Excel
Cũng trong suốt trang preview nè۞ lựa “Page Setup”✪ gia nhập giá như trừng phạt tớ cầu mong muốn vào phần “Fit lớn”๑ Ví dụ bạn lựa “Fit lớn 1 page wide by 1 page tall” (như hình) thì thảy nội dung sẽ chỉ hiển ả trong một trang❣ Lưu ý là vì chưng dồn thảy lại 1 trang thành thử nội dung chữ viết ngữ bạn sẽ bị bé đi➹ bạn giàu dạng lựa nổi tờ giấy nằm gàn (Landscape) trong trang mục Orientation thắng có giàu giò phòng chống hơn➹
Fit page In trong suốt Excel
Bước 5๑ công cho bản in xinh xẻo hết chốn chê (bước nè dành tặng những ai kỹ tính tình và muốn thực hoàn hảo)
hả trong “Page Setup”✚ bạn lựa tab “Margin” và lèn lựa 2 trang mục ‘Horizontally' và ‘Vertically'✣
Fit In trong Excel
dời sang tab “Header/Footer” click “Custom Header” hoặc “Custom Footer” nhằm thêm chữ❣ số mệnh trang๑ ảnh Ảnh…
In trong Excel
nạm là bạn hả hoàn tất 5 bước một giản nhất nổi có đơn bản in hoàn hảo rồi❣ đây là thành phẩm mực chúng ta❈