Cán bộ quản lý chất lượng (Nghệ An)


Công Ty Cổ Phần Sữa TH
Địa chỉ: Quản lý nhân sự - GÓP THÀNH SƠN, Nghĩa Đàn, Nghệ An

Mức lương: 5 - 7 triệu
Nơi làm việc: Naji An
Kinh nghiệm: 1 năm
Yêu cầu về trình độ: Đại học
Tình trạng làm việc: Toàn thời gian Cố định
Số lượng: 3
Yêu cầu về giới tính: Không bắt buộc
Thể loại: Thực phẩm & Đồ uống, Kỹ thuật, Hóa học-Sinh học


Mô tả công việc

Quá trình thực hiện cho nhân viên tìm việc làm giám sát chất lượng quá trình làm sữa tại TH.
- Quy trình lấy mẫu, đánh giá chất lượng từng giai đoạn và giám sát tuân thủ quy trình bảo vệ, cắt, và CPP ... phù hợp với quy trình, tiêu chuẩn, giao thức, giới hạn mẫu và có công việc định hướng văn bản
- Ghi lại các kết quả trong mô hình được chỉ định bởi người hướng dẫn và các tiêu chuẩn và quy định
- Đánh giá các thành phần theo quy trình được hệ thống xác định
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm thuộc trách nhiệm của mình, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đưa vào phục vụ hoặc chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
- Sử dụng và hiệu chuẩn thiết bị và bảo trì hàng ngày, thực hiện pha và sử dụng hóa chất an toàn theo quy địnhĐiều trị dự phòng:
- Khi có một báo cáo không phù hợp với một cấp độ cao hơn, các phòng ban có liên quan, cùng với việc giám sát kiểm soát chất lượng và các phòng ban liên quan sẽ giải quyết, tìm ra lý do.
- Giám sát việc thực hiện các hoạt động sản xuất KP và kiểm soát chất lượng để ngăn ngừa rủi ro không hiệu quả nhất.


Yêu cầu


- Thành thạo các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
- Kiến thức về công nghệ sản xuất sữa
- Kiến thức về ISO, HACCP


Lợi ích


Tiền lương hàng tháng là 13 và 14, tiền thưởng.
Hỗ trợ bữa ăn, đưa đón
Cơ hội học hỏi
SWXH, bảo hiểm y tế và xác thực.