Phần mềm kế toán DX

Phần mềm kế toán DX là một công cụ hiệu quả mà bạn có thể sử dụng cho kế toán phân phối bán buôn của mình. Nó giúp bạn theo dõi các hoạt động của chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng các báo cáo và bảng điều khiển theo thời gian thực. Bạn có thể nhìn thấy qua hậu cần hàng ngày và vận tốc hàng tồn kho của bạn. Nó cũng tối ưu hóa quản lý kinh doanh đa địa điểm, kiểm kê sản phẩm và mua hàng. Bạn cũng có thể tạo báo cáo về hàng tồn kho, lỗi vận chuyển, và co rút và lề để xác định các khu vực nơi bạn có thể cải thiện hoạt động của mình.


Xem thêm: cách nhập chứng từ vào phần mềm kế toán dx

Về cốt lõi, Phần mềm kế toán DX là một giải pháp mạnh mẽ cho các nhà sản xuất. Nó hoàn thiện với các tính năng để quản lý chuỗi cung ứng, kiểm soát sàn cửa hàng, mua sắm, kiểm soát sản xuất, lập kế hoạch và lên lịch, quản lý đơn hàng và quản lý dữ liệu sản phẩm. Nó được xây dựng để giúp các nhà sản xuất loại bỏ việc sử dụng bảng tính dễ bị lỗi và tốn thời gian, đẩy nhanh quá trình đóng tài chính và giảm chi phí tài nguyên và CNTT.

Phần mềm kế toán DX tài chính và kế toán kết hợp với quản lý tuân thủ để cải thiện hiệu quả tài chính của bạn. Bạn có quyền truy cập thời gian thực vào dữ liệu tài chính trực tiếp của mình để có thể theo dõi và đưa ra quyết định kịp thời. Nó hỗ trợ các khoản phải thu, phải trả tài khoản, quản lý thuế và quản lý tiền mặt, trong số những người khác


Xem thêm:phần mềm kế toán bao nhiêu