Tải game Jewels Star 3 phiên bản mới nhất, tiếng việt crack miễn phí download cho HĐH Android
Đó là mục đích là để hoàn thành các mục tiêu được giao trong di chuyển được hoặc giây.
Cố gắng để có được 3 ngôi sao ở mỗi cấp.
Các tính năng game Jewels Star 3:
- Hơn 160 các cấp và 8 cảnh đẹp trong game, bao gồm cả bầu trời đầy sao, núi, thế giới tuyết và như vậy.
- The Jewel sét có thể loại bỏ đồ trang sức trong một hàng.
- Các viên ngọc bom có thể loại bỏ các đồ trang sức xung quanh.
- Các viên ngọc năng lượng có thể loại bỏ bất kỳ viên ngọc màu khác.
- The Jewel Thời gian có thể kéo dài thời gian chơi.
- Đối với viên ngọc đông lạnh, nó không thể di chuyển, nhưng có thể được phát hành bằng cách loại bỏ đồ trang sức xung quanh.
- Đối với viên ngọc xích, nó không thể di chuyển, nhưng có thể bị phá hủy bằng cách loại bỏ đồ trang sức bên trong.
- Đối với đá, đó là một trở ngại, nhưng có thể bị phá hủy bằng cách loại bỏ đồ trang sức xung quanh.
Tải game Jewels Star 3